Teologi for Lægfolk - Opslagstavle for 1. Årgang

 

 

 

 
             
Forside Etik og
bibelbrug
Kirkehistorie fra
oldtid til nutid
Det gamle testa-
mentes tekst og teologi
Kristendommens tro og tænkning Ny testament
Religionsteologi
Deltagerliste
Deltagerbilleder
Elevbilleder Gif
Diverse

 

 


 

 

 

 
Teologi For Lægfolk's hjemmeside
   
TFL-Kalender for 2017 og 2018
   
Tema fællesforedrag med aktuelle temaer 2017: 23.sep.(kærlighed), 28.okt.(tillid), 18.nov. (Gud), 9. dec Ansvar, udgives i maj 2018
   
TEMA Foråret 2018 - foredragsrække om Armenien og Georgien:
24. februar: Den Armenske kirkes liturgi, Uddrag af historiske begivender i Armenien version 2
   
Terminologisk ordliste (fremmedord) fra 'Fragmenter af et spejl - side 322-334'
Den Danske Ordbog (fremmedord, udtale, betydning med videre)
Årstalsoversigt fra TR's Kristedommen - en historiskindføring (side 370)
Historiske Perioder Planche (årstal) - Link til "DanmarksHistorien.dk" AU kilde
   
   
Timeplan 26. - 27. august 2017 Bestyrelsesmøde ref. 9.okt.2017 (mere sociale ???)

Timeplan 23. - 24. september 2017 Bestyrelsesmøde ref. jan. 2018
Timeplan 28. - 29. oktober 2017    

Timeplan 18 - 19 november 2017    
Timeplan 9 - 10 december 2017
Timeplan  27 - 28 Januar 2018
Timeplan 24 - 25 februar 2018
Google drev total (Franks drev til TFL's elever)
Franks hjemmeside